Industrie, Ambacht

Veiligheidsbewustzijn

Startdatum in overleg

Veiligheid is van het grootste belang op de werkvloer. Medewerkers dienen zich altijd bewust te zijn van de risico’s. Daarnaast is het van belang dat medewerkers risico’s herkennen en bespreken.

Doel

 • Preventief bewustzijn van álle risico’s (groot én klein) in aanloop, tijdens en na het werk;
 • Risico’s herkennen, erkennen en doeltreffende maatregelen kunnen nemen om de risico’s te voorkomen;
 • Adequate voorstellen en/of oplossingen bedenken om de risico’s voor iedereen in de toekomst uit te sluiten;
 • Algemeen doel van de opleiding/training:
  • Iedereen elke dag na het werk weer veilig thuis komt.

Inhoud

A: Risico’s inventariseren

1: Risico’s op de werkvloer herkennen, erkennen en benoemen:

 • De deelnemers verkennen de eigen werkvloer en inventariseren met elkaar alle denkbare, bekende en onbekende risico’s voor, tijdens en na het werk.

2: De risico’s worden geïnventariseerd naar:

 • Effect op ernst van het risico;
 • Blootstelling of frequentie van het risico;
 • Waarschijnlijkheid van het risico.

3: De risico’s worden gecategoriseerd naar incidentniveaus. Ieder incidentniveau heeft sowieso meldingsplicht aan de verantwoordelijk leidinggevende.

 • Incidentniveau A: licht, op te lossen door medewerkers zelf;
 • Incidentniveau B: op te lossen door BHV of deskundige binnen het bedrijf;
 • Incidentniveau C: op te lossen door externe hulpdienst via 1-1-2 op te roepen.

Nb 1: Als een bedrijf deze risico-inventarisatie al heeft gemaakt, dan dient deze als basis voor de training.

Nb 2: Als een bedrijf deze nog niet, twijfelachtig of onvoldoende heeft gemaakt, kan deze met behulp van punt 3 uit de training worden vervolmaakt.

B: Risico’s voorkomen door middel van adequate oplossingen

1: Maatregelen:

 • Welke maatregelen zijn er nodig om het risico te voorkomen?

2: Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er nodig om de risico’s te voorkomen? En worden deze ook adequaat gebruikt?

3: Onvoorziene en onbekende risico’s: deelnemers verkennen de werkvloer met de volgende vragen:

 • Wat zou er gebeuren als ik nú flauw zou vallen als gevolg van “incident X”?
 • Welk risico loop ik nú? Want er kan áltijd iets gebeuren. En kan ik dit risico nú voorkomen?

C: Risico’s oplossen

Aan de hand van diverse op maat gemaakte casussen worden er enkele incidenten geoefend. De casussen komen voort uit de inventarisatie van de ochtend. Voorbeelden: gladde vloer, hete oven, je niet fit voelen, in je eentje werken zonder collega in de buurt, plotselinge stofwolk, nautamenger schoonmaken, beknelling, giftige damp door lekkage, etc.

De oefeningen worden zodanig samengesteld dat zowel de medewerker als leidinggevende als BHV-er erbij betrokken worden.

Evaluatie en rapportage:

 • In geval er No-Go situaties in de dagelijkse werkzaamheden tijdens de training worden opgemerkt, dan worden deze tijdens de training direct gecommuniceerd en in No-Go procedure gezet. Dit wordt direct gemeld aan de opdrachtgever.
 • De inventarisatie die in de training wordt gemaakt kan door de opdrachtgever gebruikt worden om de eigen RI&E. te toetsen, aan te passen of te verbeteren.

Doelgroep

Vak volwassen medewerkers veelal werkend op één productielijn en in ploegendiensten.

Uitvoering

Voorafgaand aan de training bezoekt de trainer het bedrijf en doet een inventarisatie van de situatie in de bakkerij. Deze inventarisatie is een leidraad door de training.

De training zelf is zeer praktijkgericht en stimuleert de bewustwording van de medewerker. Deelnemers herkennen niet alleen de risico’s maar kijken ook naar oplossingen en het voorkomen van de risico’s.

Duur

2 dagdelen van 3,5 uur per dagdeel.

Kosten

Op deze training zit subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. De training kost € 1.750,- per groep, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is dit € 962,50 per groep, exclusief BTW.

Certificaat

Aan het eind van de training ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend FoodBase certificaat.

Vragen
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met de afdeling trainingen, 0317 - 471203.

Veiligheidsbewustzijn


Voor Industriële bakkers, Ambachtelijke bakkers
2 dagdelen
Startdatum in overleg
€ 962,50 incompany

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

8 mei Zwolle | 5 juni Friesland | 6 juni Wageningen

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Ambacht, Industrie

Leidinggeven op de werkvloer

6 juni 2023 Nieuwegein

Wil je succesvol leidinggeven, je medewerkers inspireren en motiveren? Wil jij ze de mogelijkheid geven zichzelf te verbeteren?  Dan is de training Leidinggeven op de werkvloer een goede stap.

Ambacht, Industrie

Leidinggeven - verdieping

Startdatum wordt verwacht | 2023

Wat voor leidinggevende ben jij? Bereik jij, samen met je team, de doelen die gesteld zijn?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.