Ambacht

Training fysieke arbeidsbelasting (ambacht)

Startdatum in overleg | Incompany

In bakkerijen komt lichamelijk zwaar werk voor. Dagelijks tillen, duwen en trekken gaan in de loop van de tijd zwaar wegen. Dit kan leiden tot (rug)pijn en verzuim. Met de juiste technieken en maatregelen kan de fysieke belasting worden beperkt, zodat medewerkers in de bakkerij nu en in de toekomst zonder pijn kunnen blijven werken.

Inhoud
Het vergroten van de bewustwording met betrekking tot fysieke belasting en motiveren tot gedragsverandering. Het uiteindelijke doel is dat werknemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor gezond lichaamsgebruik.

Werkwijze
Elke training voor medewerkers bestaat uit:

  • Een theoretisch deel in de vorm van een e-learning.
  • Een praktisch deel.

Afhankelijk van je bedrijfssituatie kun je het praktische deel invullen als:

  • Groepstraining, dit heeft de voorkeur omdat werknemers van elkaar leren.
  • Individueel advies. De adviseur adviseert in een dagdeel de werknemers op individuele basis.

Tijdens het praktische deel wordt de echte werksituatie geoefend.

Doelgroep
Alle werknemers die betrokken zijn bij het productieproces en/of werken in de winkel en hun leidinggevenden.

Trainingsduur
Maximaal 1 uur voor de e-learning.
2 uur groepstraining of 3 uur individueel.

Kosten
De training wordt onder de volgende voorwaarden volledig vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf:

  • Deelnemers zijn werkzaam bij een werkgever die de CAO Bakkersbedrijf volgt. Deelnemers kunnen ook uitzendkrachten of payrollmedewerkers zijn.
  • De trainer of het trainingsinstituut heeft voorafgaand aan de training deze aangemeld bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en is opgenomen in de lijst van geaccordeerde trainers.
  • Op verzoek doen wij u een lijst met goedgekeurde trainers toekomen.
  • Er zijn minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers per groep, bij minder deelnemers wordt 65 euro per ontbrekende deelnemer in rekening gebracht.
  • Eventuele meerkosten in verband met no-show of omdat je aanvullende afspraken hebt gemaakt met de aanbieder worden door de aanbieder rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Startdatum
De datum wordt in overleg met het bedrijf bepaald.

Looptijd
De looptijd van de subsidie is opnieuw met een jaar verlengd tot 1 januari 2022.

Informatie
Voor informatie over de training kun je bellen met Carolien Verwaal: 0317-471223

Training fysieke arbeidsbelasting (ambacht)


Voor Ambachtelijke bakkers
vanaf 1 dagdeel
Startdatum in overleg


Incompany

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

4 oktober 2021/ 10 januari, 18 januari, 31 januari en 8 februari 2022

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Industrie, Ambacht

Kwaliteitsmanagement

Startdatum in overleg

De training kwaliteitsmanagement helpt je bij het structureren van het proces dat voorafgaat aan het eindproduct.

Industrie, Ambacht, Verkoop

Leidinggeven op de werkvloer

26 januari 2022

Wil je succesvol leidinggeven, je medewerkers inspireren en motiveren? Wil jij ze de mogelijkheid geven zichzelf te verbeteren?  Dan is de training Leidinggeven op de werkvloer een goede stap.

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.