Industrie

RI&E

Open inschrijving en incompany

In 2020 is de branche-RI&E voor de industriële bakkerijbedrijven herzien. Dit instrument helpt bedrijven bij het in beeld brengen of Arborisico’s voldoende beheerst zijn. Concreet wordt bekeken of de maatregelen die in de Arbocatalogus zijn afgesproken ook in praktijk gebracht zijn.

Doel
Bedrijven ondersteunen met de RI&E en het Arbobeleid dat daar uit voortvloeit, gericht op daadwerkelijke verbeteringen op de werkplek en op veilig en gezond werken.


Workshop open inschrijving

Inhoud
Een workshop op een middag of ochtend opgedeeld in twee delen. Beginnende gebruikers nemen deel aan beide delen. Ervaren gebruikers kiezen zelf of ze beide delen volgen of pas bij het tweede deel aansluiten. Deelnemers zorgen zelf voor een laptop of tablet waarmee ze de RI&E kunnen invullen.

Basis, 1 uur (minder ervaren deelnemers)

  • Uitleg over RI&E en Arbocatalogus: een snel overzicht wat de betekenis is van deze instrumenten en waarom ze bedrijven helpen om Arbo verder op orde te krijgen en te houden.
  • Uitleg/begeleiding bij het invullen van een RI&E in het AMS. Deelnemers een account laten aanmaken (liefst vooraf), uitleggen hoe je de knoppen bedient om een RI&E op te stellen in het AMS en hen concreet twee modules in laten vullen met bijbehorende ‘discussie’ over de vragen die je hebt bij het invullen.

Verdieping, 2,5 uur (alle deelnemers)

  • Korte toelichting op de ontwikkeling van de branche-RIE van 2017 naar versie 2020. Wat zijn de verschillen?
  • Scenario’s update RIE versie 2017 naar versie 2020:
    • Aanvullen met deel RI&E (de aangepaste modules)
    • Nieuwe RI&E
  • Themagewijze verdieping: met gebruikers in gesprek om tot verbetering te komen op een aantal specifieke thema’s (prioritaire risico’s). Wat zijn de knelpunten bij het streven naar verbetering en wat is een goede strategie om deze op te lossen. De combinatie van onze expertise en de praktijkervaring van de medecursisten zorgt voor nieuwe inzichten.

Duur
1 dagdeel.
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.

Kosten
De workshop kost € 350,- per deelnemer, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is dit € 192,50 per deelnemer, exclusief BTW.

Certificaat
Iedere deelnemer ontvangt een door de branche erkend FoodBase certificaat.


Incompany workshop

Doelgroep
De incompany workshop is gericht op bedrijven waar meerdere personen betrokken zijn/worden bij het invullen van de RI&E. Door deze workshop ontstaat inzicht in de keuzes die je kunt maken in de wijze waarop je de RI&E in het bedrijf organiseert. Gebruikers leren de knoppen te bedienen van het systeem en voor een aantal thema’s wordt geoefend met de wijze waarop je er inhoudelijk invulling aan geeft in de RI&E van het bedrijf.

Inhoud
Met het management en de uitvoerder/coördinator wordt bekeken welk RI&E-proces voor het bedrijf het beste past of het hoogste rendement kan opleveren. Hierbij is aan de orde hoe de taken binnen het bedrijf verdeeld worden, welke andere ‘kwaliteitszorg’ gedaan wordt en hoe Arbo daar bij aansluit, wat je zelf doet en waar je een externe deskundige voor inhuurt (gesprek van 1 uur).

Werken met de RI&E. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers wordt uitleg gegeven over de RI&E opzet en werking. Vooral wordt concreet geoefend met het bedienen van het AMS (inrichten organisatie, keuze modules, invullen van vragen, beheren van het plan van aanpak/acties). Als er ruimte voor is wordt met de prioritaire thema’s dieper in gegaan op de wijze waarop het bedrijf daar invulling aan geeft en wat daarbij de mogelijkheden en moeilijkheden zijn (2,5 uur).

Duur
1 dagdeel.

Kosten
De workshop kost € 1.600,- per groep, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is dit € 880,- per groep, exclusief BTW.

Deelnemers zorgen zelf voor een laptop of tablet waarmee ze de RI&E kunnen invullen.

Certificaat
Iedere deelnemer ontvangt een door de branche erkend FoodBase certificaat.

Datum
Datum en tijdstip wordt in overleg met het bedrijf bepaald.

Vragen
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met de afdeling trainingen, 0317 - 471203.

RI&E


Voor Industriële bakkers
1 dagdeelOpen inschrijving en incompany

€ 1.600,- incompany/ € 350,- open inschrijving

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

11 juni 2024 Wageningen

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Ambacht, Industrie

Leidinggeven op de werkvloer

Start 12 maart, Nieuwegein | Start 2 september 2024, Wageningen

Wil je succesvol leidinggeven, je medewerkers inspireren en motiveren? Wil jij ze de mogelijkheid geven zichzelf te verbeteren?  Dan is de training Leidinggeven op de werkvloer een goede stap.

Ambacht, Industrie

Leidinggeven - verdieping

Wordt verwacht

Wat voor leidinggevende ben jij? Bereik jij, samen met je team, de doelen die gesteld zijn?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.