Ambacht, Industrie, Verkoop

HR gesprekken

Te vaak horen wij vanuit onze praktijk minder positieve berichten over de afgenomen gesprekken. Onbegrip, onduidelijkheid over mogelijke verbeterpunten en toekomstige ontwikkelingen zijn genoeg ingrediënten voor een minder gemotiveerde werknemer. Het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken biedt een enorme kans. Tijdens deze momenten kun je constructieve feedback geven, verbeterpunten bespreken en focus creëren voor de aankomende periode. Het geeft een leidinggevende of HR adviseur de kans om zijn of haar visie op het onderlinge functioneren door te nemen, maar biedt daarnaast ook een mogelijkheid om motivatie voor verdere ontwikkeling mee te geven.

Inhoud
Deze training is ontwikkeld om van je functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken constructieve, opbouwende instrumenten te maken, waarin betrokkenen streven naar openheid en commitment. Na de training “Functioneringsgesprekken Nieuwe Stijl” ben je in staat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren die een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van je medewerkers. Je hebt geleerd hoe je openheid en commitment creëert en bent in staat medewerkers een duidelijke visie en verwachting mee te geven voor de komende periode. Je hebt geleerd hoe je medewerkers intrinsiek gemotiveerd kunt krijgen om hun persoonlijke doelstelling te verwezenlijken.

Doelgroep
Leidinggevenden of HR adviseurs. 

Duur
1 dagdeel. 

Data open inschrijving
Wordt verwacht. 

Kosten
Open inschrijving
Op deze training zit een subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.
De training kost € 395,- per persoon, na aftrek van de subsidie Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kost deze € 217,25 exclusief BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt iedere deelnemer een door de branche erkend FoodBase certificaat.

Vragen
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met de afdeling trainingen, 0317-471203.

HR gesprekken


Voor Ambachtelijke bakkers, Industriële bakkers, Medewerkers versbranche, Verkoopmedewerkers
1 dagdeel

€ 217,25

Misschien ook interessant voor jou:

Ambacht, Industrie

Praktijkbegeleider

10 okt. Amsterdam | 23 okt. Eindhoven | 23 jan. 2024 Vlaardingen

Wil je werken aan de toekomst van het bakkersvak? Wil je dat doen door leerlingen op te leiden?

Ambacht, Industrie

Leidinggeven op de werkvloer

23 oktober 2023 Wageningen

Wil je succesvol leidinggeven, je medewerkers inspireren en motiveren? Wil jij ze de mogelijkheid geven zichzelf te verbeteren?  Dan is de training Leidinggeven op de werkvloer een goede stap.

Ambacht, Industrie

Leidinggeven - verdieping

Start 15 januari 2024 Wageningen

Wat voor leidinggevende ben jij? Bereik jij, samen met je team, de doelen die gesteld zijn?

< Je bent bij 1 van >

Incompany en maatwerk

Zijn er binnen jouw organisatie
meerdere medewerkers met
ongeveer dezelfde leervraag? Een
incompany groepstraining is de
ideale optie.